Durco Mark 3

 

 

Pompa do chemii Durco Mark 3 ISO zapewnia znakomitą wydajność i niezawodność przy zachowaniu  niskich kosztów eksploatacji. Zgodnie z normami ISO2858 oraz ISO5199 pompa Durco Mark 3 zawiera wiele funkcji zwiększających wydajność i niezawodność.

 

 


Typowe aplikacjie

• Przenoszenie kwasów
• Solanka
• Przetwarzanie chemiczne
• Przetwarzanie petrochemiczne
• Usługi korozyjne
• Przetwórstwo żywności i napojów
• Przetwarzanie węglowodorów
• Farmaceutyki
• Polimery
• Pulpa i papier
• Woda morska
• Ścieki
• Rozpuszczalniki
• Oczyszczanie wody i ścieków