Przepustnice HOGFORS

Przepustnice mimośrodowe serii 31000


Przepustnica mimośrodowa Hogfors serii 31000 jest przeznaczona do sieci ciepłowniczych, gazowych oraz instalacji przemysłowych (w tym pary wodnej).Może pracować jako zawór odcinający lub regulacyjny. Dostępne są wykonania z przyłączem międzykołnierzowym, kołnierzowym lub do wspawania. Klasa szczelności A zarówno przy uszczelnieniu teflonowym jak i metal-metal (jako opcja). Przy PN25 i niższym gwarantowana szczelność w obu kierunkach.

Średnica nominalna: DN80 - DN800 (PN40 do DN200)
Zakres temperatury: od -40°C do +260°C, w zależności od wykonania materiałowego i warunków pracy. Inne temepratury pracy możliwe po konsultacjach.
Ciśnienie robocze: dla DN80 - DN200 maks. 40 bar, 25 bar dla pełnego zakresu średnic. 16 bar dla gazu ziemnego

Karta katalaogowa pdf - kliknij

 

 Przepustnice mimośrodowe serii 41000


Przepustnica mimośrodowa Hogfors serii 41000 jest przeznaczona do wymagających przemysłowych, w tym również do przemysłu papierniczego. Może pracować jako zawór odcinający lub regulacyjny. Dostępne są wykonania z przyłączem międzykołnierzowym, kołnierzowym lub do wspawania. Klasa szczelności A zarówno przy uszczelnieniu teflonowym jak i metal-metal (jako opcja). Przy PN25 i niższym gwarantowana szczelność w obu kierunkach.

Średnica nominalna: DN80 - DN800 (PN40 do DN200)
Zakres temperatury: od -40°C do +260°C. Inne temepratury pracy możliwe po konsultacjach.
Ciśnienie robocze: dla DN80 - DN200 maks. 40 bar, 25 bar dla pełnego zakresu średnic

 

Karta katalogowa pdf - kliknij