•Zawory kulowe AKT

Zawory ręczne służące do separacji lekkich i ciężkich olejów opałowych, wody i wszystkich gazów oraz powietrza.

Filtry gazu GFK.

Przeznaczone do filtrowania gazu i powietrza, charakteryzują się wysoką wydajnością oczyszczania.

Regulatory ciśnienia gazu GDJ.

Regulatory służące do regulacji ciśnieniem dopływu gazu i powietrza do palników i urządzeń gazowych w przemyśle i ciepłownictwie.

Regulatory ciśnienia gazu VGBF.

Do stosowania w odcinkach wlotowych gazu we wszystkich sektorach przemysłu żelaznego, stalowego, szklanego i ceramicznego oraz komercyjnej produkcji ciepła.

Zawory odcinające bezpieczeństwa JSAV.

Zadaniem zaworu jest chronienie wszystkich elementów sterujących podłączonych za regulatorem ciśnienia gazu na odcinku wlotowym gazu.

Zawory elektromagnetyczne gazu VAS i podwójne VCS.

Zawory służą do zabezpieczenia i wysterowania dopływu powietrza i gazu do palników gazowych.

Regulatory ciśnienia z zaworem elektromagnetycznym VAD, VAG, VAV.

Regulatory służące do odcinania i precyzyjnej regulacji dopływu gazu do palników gazowych.

Zawory elektromagnetyczne gazu VG.

Zawory służące do zabezpieczenia, regulowania i wysterowania dopływu powietrza i gazu do palników gazowych.

Zawory elektromagnetyczne powietrza VR.

Zawory służące do do stopniowej regulacji powietrza zimnego na palnikach przemysłowych.

Czujniki ciśnienia gazu DG.

Służą do monitorowania ciśnienia gazu i powietrza.

Czujniki ciśnienia powietrza DL..E

Służą do monitorowania ciśnienia powietrza, spalin i innych gazów niepalnych.

Automaty i sterowniki palnikowe IFD, BCU, PFU.

Transformatory zapłonowe TZI, TGI.

Elektryczny zapłon palników gazowych, do montażu w szafie sterowniczej lub na ścianie.

Sondy UV typu UVS.

Czujniki służące do monitorowania palników gazowych o nieograniczonej wydajności z wentylatorem lub bez, dla pieców z gorącym powietrzem, kotłów gazowych, pieców przemysłowych.

Kompensatory EKO i przewody ES do gazu.

Kompensatory i przewody do gazu wykonane z stali nierdzewnej.