KSB Amarex N/KRT

Pompy Amarex N/KRT firmy KSB

Stosuje się do tłoczenia wszelkiego rodzaju cieczy zabrudzonych występujących w gospodarce ściekowej i w przemyśle, w szczególności ścieków nieoczyszczonych i zawierających domieszki długowłókniste i ciała stałe, cieczy zawierających powietrze i gazy oraz szlamów surowych, szlamów zawierających osady czynne i szlamów gnilnych.

 

Dane eksploatacyjne:

Wydajność

do 155m3/h (43 l/s)

Wysokość tłoczenia

do 49m

Moc silnika

0,8kW ? 4,2kW

Temperatura medium

do 40?C (krótkotrwale do 80?C)

Stopień ochrony

IP 68Napęd

Silnik asynchroniczny prądu trójfazowego 400 V (warianty: 230 V, 500 V, 690 V)
 

Materiały

Wykonanie standardowe - żeliwo szare
Warianty materiałowe z odpornego na ścieranie żeliwa utwardzonego i odpornej na korozję stali typu Duplex

Zalety pomp Amarex - kliknij

Dobór pomp z uwagi na przetłaczane medium - kliknij


KSB Etanorm SYA/RSY do wody gorącej

Pompy Etanorm SYA / Etanorm - RSY stosowane są w instalacjach wymiany ciepła lub do obiegów wody gorącej.Są to pompy poziome z korpusem spiralnym, jednostopniowe (w wielkości 125-500/2 dwustopniowe) o wydajnościach i wymiarach głównych wg EN 733 do DN 200 / rozszerzenie Etanorm-RSY, o budowie procesowej.
Korpus spiralny i wirnik oraz pokrywa korpusu z wymiennymi pierścieniami dzielonymi.
Korpus spiralny z wykonaną fabrycznie podstawą pompy.


Dane eksploatacyjne
 

 

OlejWoda gorąca
Q do 1900 m3/h, 528 l/s
H do 102 m
-30 °C do350 °Cdo 180 °C
p do 16 barDiagram doboru pompy o prędkości 2900 obr/min -  kliknij 

Diagram doboru pompy o prędkości 1400 obr/min -  kliknij 


KSB Etamagno SY/Syi/Bloc

Pompy KSB Etamagno SY/SYI/Bloc SY stosowane są w instalacjach ciepłowniczych do tłoczenia oleju  grzewczego.
Dane eksploatacyjne
 

 SYSYIbloc SY
Wydajność Qdo 660 m3/hdo 315 m3/hdo 260 m3/h
Wysokość podnoszenia Hdo 102 mdo 68 mdo 70 m
Temperatura mediumdo 350 °Cdo +350 °Cdo +350 °C
ciśnienie p2do 16 bardo 16 bardo 16 barDiagram doboru Etamagno SY 2900obr/min - KLIKNIJ


Diagram doboru Etamagno SY 1400obr/min - KLIKNIJ


KSB CPKN chemiczna

Pompa stosowana do tłoczenia agresywnych organicznych i nieorganicznych cieczy w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Inne zastosowania:

  • poboczne instalacje rafineryjne,
  • przemysł papierniczy i celulozowy,
  • przemysł spożywczy i produkcja napojów,
  • cukrownictwo,
  • instalacje odsalania wody morskiej,
  • instalacje absorbcyjne w ramach techniki ochrony środowiska,
  • elektrownie, itp.

 

 

Konstrukcja

Pompa pozioma, poprzecznie dzielona, z korpusem spiralnym, o budowie procesowej, z wirnikiem promieniowym, jednostrumieniowa, jednostopniowa, wg EN 22 858/ISO 2858/ISO 5199.
Uzupełnienie typoszeregu o średnice DN 25, DN 200 oraz większe.

Dane eksploatacyjne

 

Wydajność Qdo 4150 m3/h
Wysokość podnoszeniado 185 m
WielkościDN 25 - 400
Ciśnienie roboczedo 25 bar
Temperatura robocza-40 do +400 °C


Diagram doboru pompy CPKN o prędkości 2900obr/min - KLIKNIJ

Diagram doboru pompy CPKN o prędkości 1400obr/min - KLIKNIJ


KSB HPK-L do wody gorącej

Pompy HPK-L w wykonaniu standardowym są przeznaczone do stosowania w instalacjach obiegowych wody gorącej.
W szczególności w średnich i dużych instalacjach centralnego ogrzewania, kotłach z obiegiem wymuszonym, instalacjach przesyłu ciepła itp.
Chłodzenie komory uszczelnienia za pomocą wentylatora zabudowanego na wale pompy pozwoliło na wyeliminowanie zewnętrznego układu chłodzenia uszczelnienia.

Konstrukcja
Pozioma, poprzecznie dzielona pompa z korpusem spiralnym, w zabudowie procesowej, z wirnikiem promieniowym, jednostrumieniowa, jednostopniowa, wykonana wg EN 22 858/ISO 2858/ISO 5199
Typoszereg uzupełniony o wielkości przyłączeniowe DN 25.

Dane techniczne
 

Wydajność Qdo 460 m3/h
Wysokość podnoszenia Hdo 95m
Wielkość hydraulicznaDN 25-150
Ciśnienie pracy pdo 40 bar
Temperatura pracy tdo 230 °C


Diagram doboru pompy HPK-L o prędkości 2900 obr/min - KLIKNIJ

Diagram doboru pompy HPK-L o prędkości 1450 obr/min - KLIKNIJ


KSB KWP wyporowa

Pompa KWP stosowana do tłoczenia mediów gęstych wszelkiego typu bez domieszek długowłóknistych i zawiesiny ciał stałych do 5%.
Stosowania w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej, przemyśle papierniczym i celulozowym, przemyśle cukierniczym, przemyśle spożywczym, w instalacjach odsiarczania spalin i przeróbki chemicznej węgla, jak również w przemysłowej technice ściekowej.


Typ budowy
Pompa pozioma z dzielonym promieniowo korpusem spiralnym w zabudowie procesowej, z wirnikiem dostosowanym do warunków instalacji, jednostrumieniowa, jednostopniowa.

Zalety

  • wzmocnione, osiowo ruchome łożyska
  • uszczelnienie wału: uszczelnienie mechaniczne wbudowane w pokrywę korpusu lub uszczelnienie sznurowe
  • pompy z żeliwa szarego: z wirnikiem i tarczą uszczelniającą z odpornego na ścieranie ERN (staliwo niklowe).


Diagram doboru pompy KWP: n=2900obr/min - kliknij

                                                     n=1450obr/min - kliknij

Dostępne są również wersje pompy KWP z silnikiem o prędkości obrotowej 960obr/min i 580 obr/min.