Naczynia przeponowe Reflex

Ciśnieniowe naczynia przeponowe Reflex
do instalacji grzewczych, chłodniczych,
solarnych, instalacji wody użytkowej
reflex N, NG, G, F, S, refix DE, DD

Karta katalogowa - kliknij


Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze ?refix? zostały specjalnie stworzone do zastosowania w instalacjach wody użytkowej. Ich zastosowanie jest różnorodne, np. jako ciśnieniowe naczynia przeponowe zabezpieczające instalacje z pojemnościowym podgrzewaczem wody, a także jako zbiorniki sterujące i buforowe w instalacjach podwyższających ciśnienie.

Karta katalogowa - kliknij


reflexomat , minimat
Układy stabilizacji ciśnienia sterowane kompresorowo.

Urządzenie ?reflexomat' jest układem stabilizacji ciśnienia sterowanym kompresorowo, służącym do stabilizacji ciśnienia w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Reflex ?minimat? jest konsekwentnym uzupełnieniemszeregu układów do stabilizacjiciśnienia marki reflex. Wypełnia on lukęw szeregu klasycznych układów, pomiędzy przeponowym naczyniem wzbiorczym reflex i bogato wyposażonym ?reflexomatem?. Tam, gdzie wymagane są stałe wartości ciśnień i zbyt mało jest miejsca na instalacje, reflex ?minimat? ujmuje swoją jakością i zwartą budową.
Karta katalogowa - kliknij