Palniki olejowe WL

Palniki olejowe serii WL w zależności od wyboru modelu (WL5, WL10, WL20, WL30 lub WL40) pokrywają zapotrzebowanie na moc w zakresie 16kW-570kW.

Palniki WL5 mają regulację 1-stopniową, w zależności od wykonania mogą być wyposażone w podgrzewacz.

Palniki WL10-WL20 mają regulację 1-stopniową lub 2-stopniową.

Palniki WL30-WL40 mają regulację 2-stopniową.

Zastosowanie palników WL.

1. (praca przerywana z managerami W-FM05, W-FM10, W-FM25):

- w źródłach ciepła wg EN303,

- w instalacjach ciepłej wody,

- w wytwornicach ciepłego powietrza,

- w kotłach parowych grupy II i III,

2. (praca ciągła z managerem W-FM25 PO):

- identycznie jak z managerami do pracy przerywanej, dodatkowo w określonych instalacjach technologicznych.

 Każdorazowo palnik dobierany jest na podstawie parametrów urządzenia w którym będzie zastosowany.

Palniki gazowe WG

Palniki gazowe serii WG przystosowane są do pracy z następującymi paliwami:

- gaz ziemny E/LL,

- gaz płynny B/P,

- inne do uzgodnienia z producentem,

Typoszereg palników WG.

1. WG5 - praca 1-stopniowa, moc 12,5-50kW

2.WG10 - 1-stopniowa z nastawą ręczną (LN), praca 1 lub 2-stopniowa (Z-LN), praca ślizgowo-dwustopniowa lub modulowana (ZM-LN), zakres mocy 12,5-110kW

3. WG20 - 1-stopniowa z nastawą ręczną (LN), praca 1 lub 2-stopniowa (Z-LN), praca ślizgowo-dwustopniowa lub modulowana (ZM-LN), zakres mocy 35-200kW

4. WG30 - praca ślizgowo-dwustopniowa lub modulowana (ZM-LN), zakres mocy 40-350kW

5. WG40 - praca ślizgowo-dwustopniowa lub modulowana (ZM-LN), zakres mocy - 55-550kW

Palniki Weishaput wyposażone są w armaturę gazową Dungs.

 Każdorazowo palnik dobierany jest na podstawie parametrów urządzenia w którym będzie zastosowany oraz na podstawie parametrów paliwa (rodzaj gazu, ciśnienie etc.)

Palniki dwupaliwowe WGL

Palniki dwupaliwowe serii WGL przystosowane są do pracy z następującymi paliwami:

- olej lekki,

- gaz ziemny E/LL,

- gaz płynny B/P,

Typoszereg palników WGL:

1. WGL30-C - praca dwustopniowa na oleju, praca ślizgowo-dwustopniowa lub modulowana (ZM) na gazie - zakres mocy 70-340kW

2. WGL40-A - praca dwustopniowa na oleju, praca ślizgowo-dwustopniowa lub modulowana (ZM) na gazie - zakres mocy 125-550kW

Wyboru paliwa dokonuje się ręcznie za pomocą przełącznika lub możliwy jest zdalny wybór paliwa poprzez centralny system sterowania.

Każdorazowo palnik dobierany jest na podstawie parametrów urządzenia w którym będzie zastosowany oraz na podstawie parametrów paliwa (rodzaj gazu, ciśnienie etc.)

Palniki WM10 (gazowe. olejowe, dwupaliwowe)

Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe serii WM10 nadają się do pracy przerywanej i ciągłej w:

- źródłach ciepła wg EN303,

- instalacjach ciepłej wody użytkowej,

- instalacjach gorącej wody,

- kotłach parowych,

- wytwornicach ciepłego powietrza,

- określonych instalacjach technologicznych,

Palniki WM10 występują w następujących wariantach:

- wersja ZM: Palniki olejowe/gazowe/dwupaliwowe. sprawdzone pod względem spełnienia wymagań klasy emisji 2.

- wersja LN (LowNOx): Palniki gazowe sprawdzone pod względem spełnienia wymagań klasy emisji 3.

- wersja 3LN: Palniki olejowe/gazowe/dwupaliwowe. sprawdzone pod względem spełnienia wymagań klasy emisji 3 (tylko do kotłów trójciągowych). Mogą spalać olej lekki, gaz ziemny i płynny.

- wersja PLN: alniki gazowe ze specjalnym przygotowaniem mieszaniny (technologia Premix) osiągające wartości NOx poniżej 30 mg/kWh bez recyrkulacji spalin. Odpowiednie do małych komór spalania.

- wersja ZMI: alniki gazowe o rozszerzonym zakresie regulacji do specjalnych zastosowań przemysłowych.

Każdorazowo palnik dobierany jest na podstawie parametrów urządzenia w którym będzie zastosowany oraz na podstawie parametrów paliwa (rodzaj gazu, ciśnienie etc.)