Odmulacze IOW

Odmulacze siatkowe typ IOW mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm przy ciśnieniu max 1,6 MPa i temperaturze max 150 ° C w ciepłownictwie i przemyśle . W szczególności winne być stosowane:
- W węzłach cieplnych na zasilaniu węzła wodą sieciową ( kotłową ) oraz na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania.
- W kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego ,w instalacjach przemysłowych .
Karta katalogowa - kliknij


Odmulacze FOM i FOMBis

Filtroodmulniki Typ FOM ; FOMBis - magnetyczne przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej . Instalowane są na sieciach i węzłach cieplnych . ( przed wymiennikami ciepła i elementami automatyki cieplnej ) Urządzenia te również mogą współpracować z lokalnymi układami wodociągowymi wyposażonymi w odżelaźniacze ( piaskowe filtry ) celem dodatkowego oczyszczenia wody.
Karta katalogowa FOM - kliknij
Karta katalogowa FOMBis - kliknij


Odmulacze OISm

Magnetoodmulacze OISm przeznaczone są do zatrzymywania unoszonych przez wodę zanieczyszczeń w postaci fazy stałej oraz zawiesiny (szlam magnetyczny) o bardzo dużym rozdrobnieniu bez niebezpieczeństwa upośledzenia wymaganej cyrkulacji.
Karta katalogowa - kliknij


Odmulacze TerFM, TerFOM

Filtroodmulniki TerFM i TerFOM przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej unoszonych przez wodę w sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych i kotłowniach.
Cechy szczególne tych odmulaczy to :
- odmulanie inercyjne, sedymentacyjne i filtracja mechaniczna
- filtracja magnetyczna
- separacja powietrza i niewielkie straty ciśnienia
Karta katalogowa dla średnic DN15-200 - kliknij
Karta katalogowa dla średnic DN200-500 - kliknij