Hybrydowe mieszadło proszków

Hybrid Powder Mixer

Hybrydowe mieszadło proszków Alfa Laval to dwustopniowy system indukcji i dyspersji proszków. Szybko i efektywnie dysperguje i miesza proszki w strumieniu cieczy. Wszechstronny, ekonomiczny i łatwy w użyciu, ten liniowy mieszalnik z wysokim ścinaniem wytwarza homogeniczne produkty o wysokim stężeniu suchej masy i wysokiej wydajności. Dlatego też nadaje się do zastosowań przemysłowych, gdzie higiena procesu ma znaczenie krytyczne.
To liniowe mieszadło szybkoobrotowe zapewnia delikatne obchodzenie się z produktem, wysoką dynamikę i całkowite rozpuszczenie proszku. Jednocześnie pompuje dalej mieszaninę procesową i przyspiesza rotację wsadu dzięki skutecznemu czyszczeniu na miejscu.