Pompy MR wirowe

Pompy MR

MR to pompa wirowa z pierścieniem cieczowym przeznaczona do pompowania cieczy zawierających powietrze/gaz. Nadaje się idealnie do zainstalowania na liniach powrotu CIP, gdzie całkowite opróżnienie zbiornika jest konieczne do uniknięcia zanieczyszczenia produktu.

 

Cechy pompy MR:

  • Uszczelnenie mające konatk z produktem: EPDM,
  • Wytrzymałość temperaturowa uszczelnienia EPDM: od -10°C do +140°C.