Przydomowe przepompownie ścieków FLYGT Compit 901

Przydomowe przepompownie ścieków FLYGT Compit® 901 (dawniej Compit 900) są doskonałym, gotowym urządzeniem do odprowadzania nieczystości z gospodarstw domowych oraz niewielkich obiektów usługowo-handlowych.
Stosuje się je głównie w instalacjach kanalizacji ciśnieniowych oraz w tych miejscach gdzie odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.

Zestaw Compit® 901 składa się ze zbionika, pompy (lub pomp), kompletnego orurowania i wyposażenia armaturowego oraz jednostki sterownia z monitoringiem.

Przepompownia może być wyposażona w jedną lub dwie pompy różnych konktrukcji tj. D (z wirnikiem vortex), C (z wirnikiem jednokanałowym), N (wysokosprawnym wirnikiem półotwartym) oraz najczęściej stosowanym rozwiązaniem M (wirnikiem z rozdrbaniaczem).
Pompy mogą być mieć zasilanie jedno- (do pewnych mocy) jak i trójfazowe.


Istnieje możliwość wpięcia aż do 4 szt. (śr. 110/160 mm) podłączeń ścieków wprowadzających do zbiorników Compit 901.


Pompy w zbiorniku mogą być zainstalowane na dwa sposoby:
- typ H - podwieszone na złączu hakowym (1 lub 2 pompy)
- typ P - opuszczane na prowadnicach ze stopą sprzęgającą (tylko 1 pompa)

Zapytania w sprawie przepompowni prosimy kierować do:
Wiktor Wyrfel
e-mail: wiktor@valmark.pl
tel: 697 530 100