FLYGT N 3000

 

Stosowane są do tłoczenie wielu rodzajów ścieków, cieczy zabrudzonych występujących w gospodarce ściekowej i w przemyśle, w szczególności ścieków nieoczyszczonych i zawierających domieszki długowłókniste i ciała stałe. Doskonale radzą sobie w aplikacjach gdzie głównym problemem może być zatykanie się instalacji oraz innych pomp. Wyposażone są w samoczyszczący się, opatentowany wirnik typu N.

 

 

 

 

Dostępne są różne rodzaje wirników typu N: wirnik z utwardzonego żeliwa głównie wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków lub wirnik z pierścieniem „chopper” przeznaczony do cięcia długowłóknistych zanieczyszczeń i ciał stałych. W aplikacjach gdzie tłoczone jest medium o podwyższonych wartościach ścieralności, a także w instalacjach zimnej wody powodującej erozję korozyjną zalecany jest wirnik w wersji Hard-Iron™.

 

 

 

 

 

ZAKRES PRACY

  • Maksymalna wydajność, Q: 950 l/s
  • Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 100 m
  • Maksymalna temperatura cieczy: +40°C (specjalna wersja do +70°C)
  • Maksymalna moc silnika: 310 kW

FLYGT CONCERTOR TM

W oparciu o technologię pomp serii z wirnikiem N powstało nowe rozwiązanie nazwane PIERWSZYM NA ŚWIECIE INTELIGENTNY SYSTEMEM POMPOWANIA ŚCIEKÓW – FLYGT CONCERTORTM.

 

 

Rozwiązanie to pozwala na automatyczną pracę zintegrowanego systemy pompowego z wbudowaną automatyką sterującą. Technologia ta wpływa na jeszcze lepszą oszczędność energii oraz doskonalsze samoczyszczenie się pompowni i zapobieganie zatykaniu, co daje wymierne korzyści w postaci zdecydowanej reedukacji przeglądów i serwisów.

 

Flygt seria 2000

 

Pompy przeznaczone do odwodnień nawet w najtrudniejszych warunkach. Stosowane są zarówno w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, budownictwie jak i w kopalniach. Dostępne są dwa rodzaje wykonania pompy: wersja z lekkiego aluminium (place budowy, kopalnie) oraz wytrzymałego żeliwa (praca w środowisku korozyjnym). Pompy te mogą tłoczyć ciecze agresywne chemicznie, o wysokich właściwościach ścierających, a także lepkie i z zawartością ciał stałych.

 

 

ZAKRES PRACY

  • Maksymalna wydajność, Q: 300 l/s
  • Maksymalna wysokość podnoszenia, H: 200 m
  • Maksymalna temperatura cieczy: +40°C (specjalna wersja do +70°C)
  • Maksymalna moc silnika: 90 kW

 

KARTA KATALOGOWA PDF

 

 

 

Flygt READY

 

Niewielkie, uniwersalne, pompy aluminiowe sprawdzające się przy odwnodnieniach zarówno na placach budowy, w przemyśle jak i w sytuacjach awaryjnych. Potrafią usuwać niepożądaną wodę która zawiera piasek a nawet żwir. Lekka konstrukcja oraz kompaktowy silnik czyni serię pomp READY łatwą w obsłudze, instalacji i obsłudze.

 

 

 

ZAKRES PRACY

Mieszadła FLYGT

We wszystkich procesach mieszania niezbędne jest wytwarzanie zarówno niewielkich turbulencji jak i generowanie przepływu masowego. Dzięki powyższemu cała objętość zbiornika, w którym pracuje mieszadło wprawiana jest w nieustanny ruch i procesowi mieszania podlegają wszystkie cząstki.

Mieszadła FLYGT są niezastąpionymi urządzeniami do tych procesów. Niekwestionowaną zaletą mieszadeł zatapialnych względem mieszadeł konwencjonalnych jest praktycznie nieograniczona możliwość umiejscowienia ich w zbiornikach.

Przy doborze mieszadła jedną z istotniejszych kwestii jest dostosowanie przepływu do kształtu i wielkości zbiornika w celu zmniejszenia do minimum strat hydraulicznych. Dobrze dobrane mieszadło nie pozostawia żadnej nie wymieszanej przestrzeni w zbiorniku.

W ofercie FLYGT dostępne są mieszadła zarówno kompaktowe, wolnoobrotowe standardowe oraz wyposażone w zintegrowany przetwornik częstotliwości, a także mieszadła pionowe.